Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2014

pleasedie
Reposted fromiminlove iminlove

March 09 2014

3978 9e42 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viagoniewicz goniewicz
pleasedie
Reposted fromoll oll viawredota wredota
pleasedie
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaonatequila onatequila
pleasedie
pleasedie
0188 24f7 500
by mieć dom gdziekolwiek...
Reposted fromneverragain neverragain viayield-to-me yield-to-me
pleasedie
Reposted fromkanusia kanusia viayield-to-me yield-to-me
pleasedie
pleasedie
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się,

bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
pleasedie
Wiesz, raczej nie jestem gotowa na to żebyś był nikim w moim życiu.

February 21 2014

pleasedie
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viastrongmotherfucker strongmotherfucker

February 08 2014

pleasedie
2693 c2a1

January 30 2014

pleasedie
pleasedie

January 26 2014

pleasedie
7749 8233
pleasedie
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.

— Poświatowska

January 23 2014

pleasedie
mamy sesję. nadszedł czas odświeżyć zupę.
pleasedie
6420 fcc2
Reposted fromkarahippie karahippie viaprzeblyski przeblyski
pleasedie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl